Thất thoát trong tận thu khoáng sản

UBND tỉnh vừa thống nhất kết luận thanh tra các nhà máy thủy điện, trong đó đề xuất hướng xử lý các sai phạm trong tận thu tài nguyên khoáng sản phục vụ xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo Thanh tra tỉnh, có nhiều sai phạm khi thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tận thu khoáng sản ở các công trình thủy điện Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và Đắk Mi 4.

Tại công trình thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My), Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP chi nhánh miền Trung có tổng khối lượng đá khai thác là 586.642,9m3 . Trong đó đã kê khai 472.941,3m3 đá hộc; nộp ngân sách nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường; chưa kê khai 113.701,6m3 đá hộc (khai thác bổ sung), tổng số tiền thuế, phí đơn vị phải nộp hơn 864 triệu đồng.

UBND tỉnh cho rằng, việc tận thu khoáng sản phục vụ xây dựng các công trình thủy điện gây thất thoát, có sai phạm. TRONG ẢNH: Lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: N.T
UBND tỉnh cho rằng, việc tận thu khoáng sản phục vụ xây dựng các công trình thủy điện gây thất thoát, có sai phạm. TRONG ẢNH: Lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: N.T


Đối với khối lượng đá tận dụng là 404.653m3 , các đơn vị chưa kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường gồm Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP chi nhánh miền Trung, Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô, Công ty CP Cavico xây dựng cầu hầm, Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI).

Với công trình thủy điện Sông Bung 4, ở hạng mục đá tận dụng, nhiều đơn vị chưa thực hiện kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường gồm Công ty TNHH MTV xây dựng 470, Công ty CP Đầu tư và xây lắp số 5, Liên danh Công ty CP Xây lắp Thành An 96 và Công ty TNHH Kim Sơn, Liên danh Công ty CP Cavico Xây dựng cầu hầm và Công ty CP Cavico…

Thanh tra tỉnh chỉ ra ở công trình thủy điện Sông Bung 4, nhiều nhất là Công ty SINOHDRO CORPORATION Ltd, có tổng khối lượng đá thành phẩm sử dụng thi công hạng mục công trình đến 1.444.370m3 (quy ra đá hộc 1.707.759m3 ); tương ứng với khoản thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường phải nộp hơn 4,2 tỷ đồng.

Dự án công trình thủy điện sông Bung 2 (huyện Nam Giang) đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán về hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư. Trong đó có xác định việc kê khai nộp thuế, phí liên quan đến khai thác, sử dụng đá tại dự án và Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu kê khai nộp bổ sung số tiền 13,4 tỷ đồng. Trong đó thuế tài nguyên là 7,8 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường hơn 1,8 tỷ đồng và tiền cấp quyền khai thác gần 3,7 tỷ đồng.

Tương tự, tại công trình thủy điện Đắk Mi 4 (Phước Sơn), nhiều đơn vị tận dụng đá chế biến, khai thác bán nhưng chưa kê khai thuế phí đầy đủ như Công ty TNHH MTV Bình Long chưa kê khai 317.434m3 đá hộc, số tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường còn phải nộp hơn 1,1 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO chưa kê khai 153.975m3 đá hộc, số tiền thuế, phí phải nộp là hơn 315 triệu đồng…

Thanh tra tỉnh đồng thời chỉ ra 3 đơn vị chưa thực hiện kê khai, nộp thuế, phí đối với đá tận dụng thi công các hạng mục công trình gồm Công ty CP Cơ giới và xây lắp số 9, Công ty CP LICOGI 12 và Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam.

Theo Thanh tra tỉnh, việc chấp hành các quy định của Nhà nước về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư dự án, các đơn vị khai thác và các đơn vị sử dụng vật liệu xây dựng thi công các gói thầu tại các công trình thủy điện chưa đầy đủ theo quy định pháp luật. Về xử lý kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị liên quan nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng do chưa kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.


 NGUYỄN TRẦN

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top