Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhằm đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn trong năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2021.

Theo đó, Tổ công tác do ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Tổ phó gồm ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính, còn lại là các thành viên thuộc sở ngành liên quan trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Thường trực Tổ Công tác, chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc Sở tổng hợp các nội dung tài liệu liên quan; ban hành Kế hoạch, thời gian, triển khai thực hiện kiểm tra các đơn vị liên quan trong thời gian kể từ ngày 10/7/2021, báo cáo Tổ trưởng theo dõi, chỉ đạo.

Phó giám đốc Sở Tài chính và các thành viên chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp các nội dung liên quan cần kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Vùng đông Quảng Nam có những Dự án trọng điểm, cần đẩy nhanh tiến độ.
Vùng đông Quảng Nam có những dự án trọng điểm, cần đẩy nhanh tiến độ.


Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa đã ký ban hành Công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021. Theo đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2021;  chủ động làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, để đảm bảo thực hiện mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021, Tỉnh kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn nước ngoài) của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2021 để bố trí cho các dự án có khối lượng, khả năng thực hiện hồ sơ để giải ngân, có nhu cầu bổ sung vốn.

Theo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 mà HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành thì  tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 dự kiến 6.273,538 tỷ đồng, bằng 97% so với thực hiện kế hoạch năm 2020. Trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương 4.034,715 tỷ đồng; nguồn xây dựng cơ bản tập trung 856,251 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 1.430 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết 85 tỷ đồng; nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 659,563 tỷ đồng; nguồn bội chi ngân sách địa phương 851,6 tỷ đồng; nguồn vốn khác giao cho các địa phương 77,159 tỷ đồng; nguồn thu hồi ngân sách cấp huyện 75,142 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ dự kiến hơn 2.238 tỷ đồng. Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia 970 tỷ đồng; vốn đầu tư theo các ngành, lĩnh vực 699 tỷ đồng; vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát 569 tỷ đồng.

HOÀNG ANH


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top