Quảng Nam đứng đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Quảng Nam nằm trong nhóm 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước và cao nhất vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

GRDP tăng 11,7%
UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có dấu hiệu hồi phục trong 6 tháng năm 2021. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn hơn 30.910 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 11,7%.
Đây là mức tăng cao trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 giúp Quảng Nam nằm trong nhóm 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước và cao nhất vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng.
Quy mô nền kinh tế 6 tháng năm 2021 của Quảng Nam gần 51.973 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 2 sau Đà Nẵng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Trong đó, công nghiệp và xây dựng có sự đột phá, phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá, tăng 33,4% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 30%. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,4%, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 66,5% so với cùng kỳ.
Công nghiệp là lĩnh vực tăng trưởng tốt của Quảng Nam. 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2020, đã đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung toàn nền kinh tế.  
Trong khi đó, khu vực dịch vụ chưa có dấu hiệu phục hồi do chịu ảnh hưởng kéo dài bởi dịch bệnh Covid-19, cụ thể giảm hơn 0,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trên 90% cơ sở lưu trú du lịch đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.  
Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2021 ước đạt 372 nghìn lượt, giảm 51,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 12 nghìn lượt, giảm 97%; khách trong nước ước đạt 360 nghìn lượt, giảm 6,2%. Doanh thu dịch vụ lưu trú 6 tháng năm 2021 ước đạt 198 tỷ đồng, giảm 73,6% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 10 tỷ đồng, giảm 75,9% so với cùng kỳ.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng năm 2021 là 13.475 tỷ đồng, đạt 69,6% dự toán năm và tăng 61% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu 1.746 triệu USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ.

Trên 90% DN du lịch đóng cửa, tạm dừng hoạt động
Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, lũy kế số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới là 666 DN với số vốn đăng ký hơn 5.400 tỷ đồng, tăng 4,36% số DN đăng ký mới, vốn đăng ký mới tăng 8,5% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, số DN giải thể là 78, tăng 20,5%. Ngoài ra, thông báo ngừng hoạt động 512 DN, tăng 33% so với cùng kỳ.
Trong 6 tháng năm 2021, trên 90% DN du lịch đóng cửa, tạm dừng hoạt động, nhiều DN đang khó khăn với các khoản nợ ngân hàng, thuế, bảo hiểm, có nguy cơ không thể trả được nợ, lãi vay... có thể giải thể, phá sản. Kéo theo đó khoảng 14.000 lao động ngành du lịch mất việc làm và thiệt hại khoảng 13.000 tỷ đồng.
Ngành du lịch Quảng Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2021, một số chỉ tiêu kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng tích, tổng thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ, dự báo vượt dự toán năm.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Diễn biến đại dịch Covid-19 còn hết sức phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với tỉnh là địa bàn có đường biên giới trên bộ, trên biển, cảng hàng không, cùng với các hoạt động xuất nhập cảnh, thương mại, du lịch; còn có tâm lý chủ quan trong một bộ phận không nhỏ người dân, du khách trong việc thực hiện thông điệp 5K.  Ngành du lịch, dịch vụ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, chưa thể phục hồi.
Từ đầu năm đến nay, Quảng Nam đã cấp mới 5 dự án FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) với tổng vốn đầu tư 14,69 triệu USD. Tổng số dự án FDI còn hiệu lực đến nay là 200 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,84 tỷ USD.

QUANG HẢI.

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top