TAM KỲ- Xây dựng đô thị thông minh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 963 phê duyệt văn kiện dự án “Xây dựng đô thị thông minh TP.Tam Kỳ”.

Dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tài trợ, thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư 10 triệu USD, tương đương 231,42 tỷ đồng.

Thông qua dự án từng bước xây dựng hạ tầng và dịch vụ thông minh cho đô thị theo quy hoạch, tạo năng lực cạnh tranh đô thị, năng lực quản lý đô thị để thúc đẩy kinh tế - xã hội; thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Quảng Nam nói chung và Tam Kỳ nói riêng.


Một góc thành phố Tam Kỳ.

Về phía Hàn Quốc, thông qua việc xây dựng nền tảng đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ đạt được mục tiêu chuyển vốn, công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, Quảng Nam và Tam Kỳ.

Mục tiêu cụ thể của dự án là phát triển nền tảng dữ liệu đô thị thông minh để xây dựng dịch vụ đô thị thông minh và áp dụng vào công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị phức hợp thông minh; nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính và chính quyền điện tử phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng không gian hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp và thông tin, quản lý du lịch địa phương; quản lý môi trường, quản lý giao thông.

Kết quả của dự án là mô hình đô thị thông minh tại Tam Kỳ sẽ trở thành mô hình mẫu, có tiềm năng nhân rộng toàn tỉnh và các địa phương khác trên toàn quốc.


 NAM PHƯƠNG

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top