Thành lập liên đoàn bóng đá tỉnh Quảng Nam

Liên đoàn Bóng đá tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt thành lập tại Quyết định số 2513/QĐ-UBND.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Quảng Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn.

CLB bóng đá Quảng Nam mùa giải V.League 1 - 2020.

Liên đoàn Bóng đá tỉnh Quảng Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Thúy Hằng.


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top