Đề nghị xếp hạng danh thắng cấp quốc gia Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa

Sở VH-TT&DL vừa có văn bản đề nghị Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) thỏa thuận xây dựng hồ sơ danh thắng quốc gia đối với khu vực Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa (xã đảo Tam Hải, Núi Thành) nhằm bảo tồn và phát huy danh thắng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học trên lĩnh vực địa chất, khu vực các xã Tam Hải, Tam Quang (Núi Thành), nhất là khu vực Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa có niên đại cách ngày nay khoảng 400 triệu năm, mang những đặc trưng tiêu biểu của quá trình tiến hóa vỏ trái đất, liên quan tới sự hình thành và tách giãn Biển Đông; là địa điểm có giá trị đối với việc nghiên cứu và làm sáng tỏ các giai đoạn phát triển địa chất của vỏ trái đất.

Cảnh đẹp Bàn Than- Núi Thành.

Tại Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị di sản địa chất tại huyện Núi Thành, Quảng Nam” do UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Địa chất và khoáng sản (Bộ TN&MT) tổ chức tháng 8.2017, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trên lĩnh vực địa chất cũng khẳng định các giá trị nổi bật, tiêu biểu về cảnh quan thiên nhiên, địa chất, địa mạo của cụm danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa. Với giá trị nêu trên, danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa đã được UBND tỉnh xếp hạng danh thắng cấp tỉnh tại Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 20.9.2017.


 VĂN PHIN

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top