Thêm 8 sản phẩm nông nghiệp OCOP đạt 3, 4 sao cấp tỉnh

UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018 (Đợt 2) thuộc Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, có 8 sản phẩm của 8 chủ thể được đánh giá, xếp hạng đợt này, trong đó sản phẩm Bánh tráng Đại Lộc của HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa (Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) đạt hạng 4 sao và 07 sản phẩm của 07 chủ thể đạt hạng 3 sao, gồm: Trà Khổ qua rừng của Hộ sản xuất kinh doanh Hà Vy, Giảo cổ lam Cơ sở Sản xuất- Kinh doanh Mười Cường (Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My); Chè dây Razéh của HTX Nông nghiệp (xã Tư Xã Tư, huyện Đông Giang); Phở Sắn của Cơ sở sản xuất phở sắn Xinh Hợi (Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn); Bưởi trụ Đại Bình của HTX Nông nghiệp Du lịch Dịch vụ Đại Bình (Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn); Gạo Phong Thử của Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Điện Bàn (Xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn); Rau (Cải bó xôi) của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Trường Thành (Xã Tam Thành, huyện Phú Ninh).


Rau sạch tại huyện Phú Ninh.

Các sản phẩm công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp Giấy công nhận; được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “OCOP Quảng Nam” và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam và các quy định hiện hành. Kết quả công nhận xếp hạng có giá trị trong 03 năm, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Chương OCOP) có trách nhiệm thực hiện công bố công khai sản phẩm và tham mưu tổ chức việc trao Giấy công nhận cho các sản phẩm được công nhận xếp hạng OCOP; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in logo lên sản phẩm OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra định kỳ sản phẩm hằng năm; đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu logo OCOP và các quy định khác của pháp luật.

Linh Chi


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top