Quảng Nam phải cơ cấu lại nền kinh tế

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong thời gian tới, Quảng Nam phải cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy phát triển dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Sáng 7/12, Kỳ họp lần thứ 20 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã  khai mạc. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp sẽ tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả và nguyên nhân trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016 – 2020; đồng thời đề xuất nhiệm vụ và giải pháp để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, góp phần tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, Quảng Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 và thiên tai xảy ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân; một số chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 chưa đạt, đặc biệt là GRDP chỉ bằng 93,02% so với năm 2019. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quảng Nam vẫn đạt những kết quả đáng kể.
 

 Đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Quảng Nam tổ chức thành công  tốt đẹp đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); kiểm soát tốt dịch bệnh; giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội; xử lý linh hoạt các vấn đề về đầu tư, tài chính, ngân sách; dịch vụ giáo dục, y tế, môi trường cơ bản được duy trì; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bước sang năm 2021, theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài. Mặt khác, Quảng Nam còn phải tiếp tục khắc phục hậu quả các cơn bão số 5, 6 và 9 trong năm 2020; hoạt động của nền kinh tế chưa thể vực dậy mạnh mẽ trong thời gian ngắn… “Vì vậy, việc đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 với quyết tâm chính trị và những nhiệm vụ giải pháp linh hoạt, hiệu quả, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo” – đồng chí Phan Việt Cườn khẳng định.

Theo báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam: So với 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2020, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 5 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong thời gian tới, Quảng Nam phải cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy phát triển dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung xúc tiến, triển khai các nhóm dự án ngành công nghiệp thuộc vùng đông nam, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án trọng điểm đi vào hoạt động.

Tăng cường đầu tư vào hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, trong đó trọng tâm phát triển là Khu kinh tế mở Chu Lai và các khu công nghiệp hiện có. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp lớn của tỉnh. Tiếp tục phát triển mạnh mẽ lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng lưu ý các giải pháp thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó cần tập trung thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện và phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình, dự án quan trọng, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển như hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Chu Lai gắn với logistics; hạ tầng đáp ứng yêu cầu dự án khí - điện; hệ thống giao thông kết nối phía tây với phía đông của tỉnh.

Cùng với lưu ý trên, đồng chí Lê Trí Thanh cũng yêu cầu toàn tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân và các chủ đầu tư để xảy ra chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các công trình, dự án. Xử lý dứt điểm 176 tỷ đồng nợ tạm ứng ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch trung hạn 2016 - 2020. Thực hiện tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tập trung giai đoạn 2021 - 2025 cho cấp huyện. Thực hiện phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư gắn với quản lý đầu tư cấp tỉnh - huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án...

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam xác định 4 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng. Trong đó, với nhóm chỉ tiêu về kinh tế, Quảng Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đưa tổng sản phẩm trên địa bàn (GRD- giá so sánh 2010) tăng 6,5 - 7%; tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm hơn 30%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.350 tỷ đồng, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2020, trong đó thu nội địa 16.000 tỷ đồng, tăng 2,1%.

Đối với nhóm chỉ tiêu về xã hội, toàn tỉnh phấn đấu giảm 2.000 hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 21,6%.

Theo chương trình làm việc, tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các nội dung: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021; Báo cáo tình hình, kết quả đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021; Danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021; báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2021; Kế hoạch tài chính 3 năm 2021 - 2023; Kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025; Tình hình thực hiện hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo đề xuất xử lý các nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021. 

Kỳ họp cũng nghe các báo cáo công tác năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo về công tác xây dựng chính quyền năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri...


Đình Tăng

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top