Nông Sơn: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 318 tỷ đồng

Ngày 14.7, HĐND huyện Nông Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và triển khai một số nội dung liên quan theo luật định.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Nông Sơn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và kịp thời những giải pháp nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị, nhất là công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Nông Sơn khóa XII. (Ảnh MINH THÔNG)
Quang cảnh kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Nông Sơn khóa XII. (Ảnh MINH THÔNG)


Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 6 tháng đầu năm của Nông Sơn đạt gần 140 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 318 tỷ đồng; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước đạt 256 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 32 tỷ đồng; sản lượng cây lương thực có hạt đạt 7.796 tấn.

Việc triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Chế độ chính sách và an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định; đời sống nhân dân tương đối ổn định, tình hình an ninh chính trị, quốc phòng được giữ vững.

Kỳ họp dành phần lớn thời gian bàn bạc, quyết định một số vấn đề theo luật định và thông qua các Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện; Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết thống nhất phương án sử dụng nguồn vốn kết dư năm 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Nông Sơn khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)…


 MINH THÔNG

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top