NÚI THÀNH- Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Tháp Chăm Khương Mỹ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-BVHTTDL cho phép Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại vị trí nền chùa và sân chùa (cũ) trong khuôn viên di tích Tháp Chăm Khương Mỹ thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành.

Thời gian khai quật từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/8/2021, trên diện tích 400m2. Chủ trì khai quật là ông Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Di tích tháp Chăm Khương Mỹ được công nhận di tích cấp Quốc gia năm 1989

Di tích tháp Chăm Khương Mỹ được công nhận di tích cấp Quốc gia năm 1989.


Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Nhà trưng bày Tháp Chăm Khương Mỹ để giữ gìn, bảo quản; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.


Thanh Thủy


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top