Đông Giang- Ông Avô Tô Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện

HĐND huyện Đông Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự HĐND và UBND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Đông Giang thống nhất miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa XI đối với ông Đinh Văn Hươm - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, do ông Hươm chuyển công tác khác, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh theo quyết định điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trung tâm huyện Đông Giang. Ảnh: A.N
Một góc trung tâm huyện Đông Giang. Ảnh: A.N

Kỳ họp cũng thông qua đề án nhân sự, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Avô Tô Phương - Phó Bí thư Huyện ủy. Kết quả, ông Avô Tô Phương trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Avô Tô Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang đến nhận công tác tại Huyện ủy Đông Giang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Avô Tô Phương (ngoài cùng bên trái).

Ông Avô Tô Phương sinh năm 1971, dân tộc Cơ Tu, quê quán xã Zà Hung (Đông Giang); trình độ chuyên môn thạc sĩ chính sách công, trình độ lý luận chính trị cao cấp, từng kinh qua nhiều chức vụ tại Nam Giang.


 ALĂNG NGƯỚC

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top