Tranh cãi gay gắt xung quanh việc đóng dấu mật cho giá điện, giá xăng

Với lý do, sau 10 năm áp dụng và thực hiện, một số danh mục bí mật Nhà nước ngành Công Thương đã có sự thay đổi, cần được cập nhật thay thế cho phù hợp quy định pháp luật, trong đó có giá điện, giá xăng dầu. Dự thảo ngay sau khi đưa ra lấy ý kiến đóng góp đã gây sự bức xúc, tranh cãi, phản ứng trái chiều của cơ quan quản lý và các chuyên gia kinh tế...

Tiêu dùng & Dư luận - [Info] Tranh cãi gay gắt xung quanh việc đóng dấu mật cho giá điện, giá xăng

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top