Ngắm hình ảnh siêu trăng máu hiếm gặp

Khoảng 18h30 tối qua, nhiều người dân tại Hà Nội và Đà Nẵng, Quảng Nam đã đổ ra đường săn hình ảnh "siêu trăng" hiếm gặp.

Đây là một trong những dịp hiếm hoi cả nguyệt thực toàn phần và siêu trăng (còn gọi là siêu trăng máu) diễn ra ở cùng một thời điểm. Người dân Việt Nam cũng có cơ hội chứng kiến hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ này.

Hình ảnh nguyệt thực được chụp lúc 19h tối nay (26/5) tại khu vực hồ Tây, Hà Nội:

Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Hình ảnh nguyệt thực ở hồ Tây, Hà Nội
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Ảnh: Đoàn Bổng
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Nguyệt thực là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp. Ảnh: Đoàn Bổng
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Nguyệt thực toàn phần


Tại Đà Nẵng, Quảng Nam tối nay trời ít mây nên người dân có thể quan sát hiện tượng nguyệt thực và siêu trăng. 

“Hiện tượng siêu trăng máu chỉ diễn ra thời gian ngắn không kéo dài nên cảm giác để ngắm không được trọn vẹn”, anh Nguyễn Văn Công nói.

Hình ảnh được chụp lúc 18h40:

Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Ảnh: Lê Bằng
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Hình ảnh được chụp ở TP Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Hội Thiên Văn Đà Nẵng
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Ảnh hội thiên văn Đà Nẵng
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Hình ảnh nguyệt thực ở Đà Nẵng ghi nhận lúc gần 19h
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Hình ảnh nguyệt thực ở Hà Nội, Đà Nẵng
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Ảnh: Công Sáng 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Ảnh: Trung Đào 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
 
Ngắm hình ảnh 'siêu trăng máu' hiếm gặp
Ảnh chụp tại biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Ảnh: Lê Bằng

Đoàn Bổng - Hồ Giáp - Công Sáng - N.Hiền - Lê Bằng

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top