Tuyển dụng 557 chỉ tiêu viên chức ngành Y tế trong tháng 8/2021

Sáng ngày 22/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2021. Tham dự còn có các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, năm 2021 Sở Y tế được giao biên chế 3.915 người (không bao gồm 3 bệnh viện tuyến tỉnh); Tính đến ngày 31/5, biên chế đã sử dụng là 3.316 người, số biên chế còn lại chưa thực hiện là 599 người. Sở Y tế đã thực hiện xét tuyển viên chức cho các đối tượng cử tuyển chuyên ngành y dược cho 42 người (bao gồm 35 bác sĩ, 7 dược sĩ);  hiện còn 557 chỉ tiêu biên chế còn thiếu chưa được sử dụng.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc.


Chỉ tiêu viên chức năm 2021 của Sở Y tế đăng ký là 536 người, trong đó, nhu cầu viên chức hạng III, IV là 59 chỉ tiêu; nhu cầu viên chức sự nghiệp y tế là 477 chỉ tiêu bao gồm bác sĩ hạng III 179 chỉ tiêu, chuyên môn y dược hạng III 57 chỉ tiêu, chuyên môn y dược hạng IV 173 chỉ tiêu; dân số viên hạng III và IV là 68 chỉ tiêu.

Cùng với đó, theo Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp y tế của tỉnh năm 2021, Sở Lao động Thương binh & Xã hội đăng ký 17 chỉ tiêu, Trường Cao đẳng Y tế 13 chỉ tiêu. Tổng số chỉ tiêu dự kiến đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế của Quảng Nam là 566 chỉ tiêu. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở Y tế căn cứ Nghị định 115, Quyết định 03 của UBND tỉnh cùng các Quyết định của Bộ Y tế để căn cứ thực hiện việc thi tuyển. Dự kiến thời gian thực hiện kế hoạch tuyển dụng bắt đầu từ tháng 8/2021.

"Về việc yêu cầu của Trường Cao đẳng Y tế chỉ tuyển dụng 4 viên chức sự nghiệp y tế, số còn lại liên quan đến giáo dục sẽ điều chuyển sang sự nghiệp viên chức giáo dục. UBND tỉnh đồng ý tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế với 557 chỉ tiêu;..." Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, cho biết thêm.


Phương Thuận


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top