Quảng Nam tổ chức cuộc thi “Cùng đọc sách”

Cuộc thi góp phần thực hiện chiến lược phát triển văn hoá đọc bình diện giáo dục, hình thành hoạt động khuyến đọc trong nhà trường, khích lệ tinh thần đọc và chia sẻ sách hay trong cán bộ, công chức, học sinh...

Ngày 29/4, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc thi “Cùng đọc sách” trên báo Quảng Nam cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Cuộc thi nhằm lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa - văn học Quảng Nam.

Theo Sở GD&ĐT, mục đích của cuộc thi nhằm giáo dục giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, cách mạng của người xứ Quảng cho các thế hệ, khơi dậy và bồi đắp, phát huy hào khí Quảng Nam. Góp phần thực hiện chiến lược phát triển văn hoá đọc bình diện giáo dục, hình thành hoạt động khuyến đọc trong nhà trường, khích lệ tinh thần đọc và chia sẻ sách hay trong cán bộ, công chức làm công tác giáo dục, giáo viên và học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Giáo viên và học sinh tỉnh Quảng Nam. Giáo viên và học sinh cùng đọc sách.


Khôi phục văn hóa đọc trong thời đại công nghệ 4.0, góp phần tạo “môi trường học tập suốt đời, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện” để phát triển tài nguyên thông tin trong ngành giáo dục.  

Đối tượng tham gia cuộc thi dành cho cán bộ, công chức, người lao động, giáo viên và học sinh trên địa bàn Quảng Nam.

Nội dung tham gia dự thi giới thiệu về một quyển sách được phép lưu hành mà mình yêu thích; khuyến khích bài viết có sự đổi mới, độc đáo trong trong cách giới thiệu, cảm nhận; thuộc các thể loại sách được giới thiệu gồm: kiến thức tổng quan, khoa học thường thức, tác phẩm văn học có giá trị...

Ban tổ chức cuộc thi khuyến khích bài giới thiệu sách về: lịch sử, dư địa chí, văn hóa, văn học Quảng Nam (tác phẩm văn học do người Quảng Nam sáng tác hoặc tác phẩm văn học viết về vùng đất Quảng Nam).

Bài dự thi theo dạng văn xuôi tối đa 800 chữ, ghi rõ tên sách, tác giả và nhà xuất bản. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021. Bài dự thi gửi qua email: cungdocsachqnam@gmail.com

Thời gian bình chọn và thông báo kết quả sau mỗi tháng; tổng kết trao giải vào cuối tháng 1/2022.

Với cơ cấu giải thưởng gồm: Bài viết hay trong tháng giải thưởng 500.000 đồng; Bài viết hay trong quý giải thưởng 1.000.000 đồng; Bài viết hay trong năm giải thưởng 1.500.000 đồng, tất cả đều kèm tặng phẩm.

Ngoài ra, bài viết hay giới thiệu sách về Quảng Nam, BTC sẽ trao 4 giải thưởng cho 4 thể loại: địa chí, lịch sử, văn hóa, văn học, mỗi giải 1.000.000 đồng kèm tặng phẩm.


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top