Phú Ninh phát động cuộc thi “Vườn - tường - đường đẹp”

Trong tháng 5/2020, UBND huyện Phú Ninh dự kiến tổ chức cuộc thi “Vườn - tường - đường đẹp”.

Cuộc thi nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các gia đình, khu dân cư có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong phong trào xây dựng đường làng, ngõ xóm, vườn tược, cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp trên địa bàn huyện. Từ đó đẩy mạnh chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đi vào thực chất, xây dựng nông thôn mới bền vững.


Trồng hoa làm đẹp cổng ngõ của thanh niên Tam Đại.

Theo kế hoạch, các xã, thị trấn tổ chức phát động phong trào thi đua trong nhân dân và chọn tối thiểu 2 hộ gia đình có vườn, tường rào - cổng ngõ đẹp và 1 tuyến đường đẹp nhất để dự thi cấp huyện. Qua cuộc thi chọn tối đa 5 hộ có vườn đẹp, 5 hộ có tường rào - cổng ngõ và 5 tuyến đường đẹp cấp huyện để dự thi cấp tỉnh. Hội đồng chấm thi sẽ thông qua các hình ảnh hoặc phim về đường đẹp, vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp của từng địa phương và từng hộ tham gia và báo cáo thuyết minh đối với vườn đẹp để đánh giá, cho điểm theo từng nội dung.

Được biết, tổng giải thưởng cho các gia đình, thôn, xã đạt giải thi cấp huyện là 298 triệu đồng. Trong đó, mỗi giải nhất cho hộ có vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp trị giá 10 triệu đồng; giải nhất cho đường đẹp trị giá 50 triệu đồng.


Thùy Dung


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top