Nhiều hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Quảng Nam năm 2020 và sơ kết giai đoạn I (2017 - 2020) với nhiều hoạt động.

Trưng bày và bán sản phẩm tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất. Ảnh: C.N
Trưng bày và bán sản phẩm tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất. 

Theo đó, Quảng Nam tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động KNĐMST. Năm 2020, Quảng Nam sẽ tổ chức đào tạo về đội ngũ chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức tập huấn, đào tạo về KNĐMST cho các đối tượng trong toàn tỉnh và các dự án khởi nghiệp; tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên đề về hệ sinh thái KNĐMST; phát triển mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo và không gian làm việc chung; tổ chức chương trình hợp tác về xây dựng hệ sinh thái KNĐMST; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; tham gia các sự kiện Ngày hội KNĐMST Việt Nam và của vùng, cùng các chương trình thanh niên, phụ nữ, nông dân khởi nghiệp.

Năm 2020, Quảng Nam tổ chức cuộc thi KNĐMST để chấm chọn, công nhận các ý tưởng KNST tỉnh và tổ chức vinh danh, tặng thưởng ý tưởng triển khai thành công trong thực tế và có triển vọng theo quy định về xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; đồng thời hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp tham gia đào tạo, trưng bày và tuyển chọn tài năng khởi nghiệp Việt Nam; tổ chức cuộc thi báo chí viết về “Những tấm gương khởi nghiệp” lần thứ 2 (2019 - 2020).

Khởi nghiệp sáng tạo luôn được cấp lãnh đạo Quảng Nam quan tâm.

Đồng thời sẽ hỗ trợ thanh niên, phụ nữ, nông dân khởi nghiệp; tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 2; tổ chức sơ kết giai đoạn I (2017 - 2020) thực hiện kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh giai đoạn 2017 - 2025, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tổng thể về hỗ trợ KNĐMST…


CHÂU NỮ


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top