Gìn giữ tiếng nói, chữ viết của người Cơ Tu

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1137/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn tiếng nói, chữ viết đối với dân tộc Cơ Tu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, nhằm bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết đối với dân tộc Cơ Tu tại huyện Nam Giang, Quảng Nam trong bối cảnh đang bị mai một nhanh, từ ngày 21 đến 22/4, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn tiếng nói, chữ viết đối với dân tộc Cơ Tu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Gìn giữ tiếng nói, chữ viết của người Cơ Tu - Ảnh 1
Lễ hội của đồng bào Cơ Tu.

Qua đó giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống. Việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết - vốn văn hóa quý báu của dân tộc Cơ Tu và để người Cơ Tu thêm hiểu và tự hào về dân tộc mình.


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top