Dự kiến ngày 25.8 tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế tỉnh

Chiều ngày 10.8, tại cuộc làm việc về công tác tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu phải tổ chức kỳ thi chặt chẽ, nghiêm ngặt.

Kỳ thi được thực hiện theo Kế hoạch số 6204 của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021. Đợt thi tuyển nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu phải chuẩn bị tổ chức kỳ thi nghiêm túc. Ảnh: X.H
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu phải chuẩn bị tổ chức kỳ thi nghiêm túc. Ảnh: X.H

Theo đó, sau khi xét phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 với kết quả có 1.091 thí sinh đủ điều kiện, Hội đồng tuyển dụng sẽ tổ chức thi tuyển vào ngày 25.8 tại Trường Đại học Quảng Nam. Số lượng phòng thi là 34 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng.

Đợt tuyển dụng lần này nhằm bổ sung cán bộ viên chức y tế cho các đơn vị sự nghiệp, trong đó có nhân lực của các Trung tâm Y tế...
Đợt tuyển dụng lần này nhằm bổ sung cán bộ viên chức y tế cho các đơn vị sự nghiệp, trong đó có nhân lực của các Trung tâm Y tế...


Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu tạo điều kiện tối đa để kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành y tế tỉnh thành công. Ngoài việc đảm bảo các tiêu chí của một kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, các Ban giúp việc của Hội đồng thi và Ban giám sát kỳ thi căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng tuyển dụng quán triệt sâu rộng đến thí sinh tham dự kỳ thi cần nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc chấp hành đúng nội quy và quy chế thi, bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt bài thi để đạt kết quả cao nhất đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. 

 XUÂN HIỀN

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top